Czym są kryptowaluty?

Kryptowaluty są inaczej walutami kryptograficznymi. Jest to innowacyjny jak i także rozproszony księgowy system, który przechowuje informacje wszelkie o samym stanie posiadania w jednostkach umownych. To tłumacząc na język bardziej zrozumiał, jest jedną z cech głównych kryptowaluty jest to, że działają niczym waluty wirtualne. Posiadacz kryptowaluty ją przechowuje na swoim komputerze czy też w aplikacji na telefon komórkowy, w tak zwanym portfelu. Do niego dostęp ma tylko on. Jeśli mamy życzenie dokonać transakcji, to odbywa się ona całkowicie elektronicznie, bezpośrednio pomiędzy nim, a danym kontrahentem. Każda jednostka kryptowaluty, ma kod unikalny, w którym są zawarte informacje, które zapobiegają jej kopiowaniu czy też wydatkowaniu ponownemu.

To jest kluczowe

Na pewno kluczowe dla samej koncepcji kryptowaluty jest to, że w samym obrocie nimi nie występuje absolutnie żaden regulator. Nie ma zatem jakiegoś Centralnego Banku Kryptowalutami, który ma decydować chociażby o zwiększeniu podaży kryptowaluty i przez to także spadku jej samej wartości. O tym, ile kryptowaluty danej się w obiegu znajdziemy decyduje twórca jej, jeszcze na etapie tworzenia systemu. Wartość jej się znajduje w rękach rynku wolnego. Obrót kryptowalutami odbywa się całkowicie elektronicznie. Nie bierze udział żaden bankowy system bezpośrednio pomiędzy samymi użytkownikami kryptograficznej waluty, czyli w samej technologii peer to peer. Oznacza to nic innego, że sama transakcja nie jest nadzorowana w żaden sposób.